Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα, μπορούν να μας καταδικάσουν όλους, γιατί δεν το υπερασπιζόμαστε !

 
Άρθρο 22 του Συντάγματος:      "Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος".......


 Κατά καιρούς γίνεται λόγος για την τήρηση του Συντάγματος.
Επικαλούνται το Σύνταγμα για να καταγγείλουν σαν  αντισυνταγματικές,δραστηριότητες και μορφές πάλης των εργαζομένων,προκειμένου να ανακόψουν την ανάπτυξη 
του λαϊκού κινήματος,την αφύπνιση των συνειδήσεων, την οργάνωση για ριζικές αλλαγές, προετοιμάζοντας ακόμη και  εκτροπή του με βούλα και μεγαλόσταυρους.

 Τι λέει το Σύνταγμά της Αστικής δημοκρατίας; 
Το σύνταγμα που οι ίδιοι συνέταξαν ,οι ίδιοι το ψήφισαν,
και σε αυτό ορκίστηκαν.
Και είναι  οι ίδιοι που  το παραβιάζουν , το παραχαράσουν, και το εφαρμόζουν κατά βούληση,προκειμένου να υπηρετήσουν τα συμφέροντα όχι του Ελληνικού λαού, 
καθώς το σύνταγμα ορίζει, αλλά τα συμφέροντα της κερδοφορίας των μονοπωλίων
και την ασύδοτη δράση τους,σε βάρος των εργαζομένων.
Αυτόν δε τον σεβασμό του Συντάγματος που σήμερα και πάντα η Αστική τάξη απαιτούσε από τον λαό,
οι πολιτικοί της εκπρόσωποι δεν δίστασαν να το καταλύσουν  κάθε που ένιωθαν 
ότι κινδυνεύουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα.
*********

 Μόνον μερικά άρθρα, χωρίς σχόλια, γιατί οι συνειρμοί και τα συμπεράσματα είναι εύκολο να τα συνάγει κανείς.
Μια ιδιαίτερη ματιά μόνο, στην Ακροτελεύτια διάταξη  στο άρθρο 120 .
Ας ξεκινήσουμε από το τέλος λοιπόν. Τμήμα Δ.  Ακροτελεύτια διάταξη.
άρθρο 120
Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, 
που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.


 Τμήμα Α: Μορφή του πολιτεύματος

Άρθρο 1
Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.Άρθρο 2
       1 Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση     της Πολιτείας.    

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
Άρθρο 4
           1 Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
           5 Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Άρθρο 7
           2 Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει.

Άρθρο 16
             4 Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

Άρθρο 21
            .
           3  Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.
             4   Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.
           
            6  Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Άρθρο 22    
              1  Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία    συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

Άρθρο 23
              1 Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.

Άρθρο 25
             1  Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.  
        
           2 Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη. 


Τμήμα Δ.  Ακροτελεύτια διάταξη.
Άρθρο 120 
 Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο
εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία
************* 
Σκεφτείτε σε κάθε άρθρο και διάταξη που διαβάζετε, τις αντίστοιχες περιπτώσεις παραβίασης 
του ίδιου του Συντάγματος, από τους "θεματοφύλακες" του, 
στην καθημερινότητά του Ελληνικού λαού.
Είναι καταφανής ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται το σύνταγμα και τους νόμους, που έτσι και αλλιώς οι ίδιοι  νομοθετούν και είναι ουσιαστικά διαμορφωμένο, ώστε να υπηρετεί  τα συμφέροντα της κυρίαρχης  τάξης.
Ας συνειδητοποιήσουμε ότι όχι μόνον είμαστε  νομιμοποιημένοι,
αλλά και υποχρεωμένοι με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα,
  όταν επιδιώκουμε την ανατροπή τους.
Γιατί για μας νόμος είναι το δίκιο του εργάτη.
  17 σχόλια:

  Triton είπε...

  ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!:))

  ΦΥΡΔΗΝ-ΜΙΓΔΗΝ είπε...

  Φάσκουν και αντιφάσκουν όμως... τους έχουμε μάθει πλέον.
  Μόλις ο εργάτης σηκώσει κεφάλι ... ο νομος βγαίνει με τα δακρυγόνα και τα γκλομπς

  Καλό Πάσχα!

  Φιλί και Γλαρένες αγκαλιές

  πιπης είπε...

  Πατριωτισα, όπως έχουμε πεί και αλλού, ας προσέχουμε λίγο με τον "πατριωτισμό των (κωλο)Ελλήνων" (των Ιταλών των Γερμανών κτλ.)

  Προσοχή! (βλ. http://youtu.be/YKwmRrdwWqs)

  Όσο για το δικαίωμα στην εργασία ε καλά....
  εννοείται ότι το σύνταγμα οποιουδήποτε κράτους οφείλει να παρουσιάσει τον καταναγκασμό ως δικαίωμα κανονικά και με τον νόμο (και όχι μόνο με νόμο αλλά και με συνταγματική κατοχύρωση)

  Φιλί αγκαλίτσα και χελιδονιένιες κουτσουλιές

  Πίπης είπε...

  κάνε και μια διόρθωση στον τίτλο, νομίζω λείπει ένα "δεν"

  Φιλί αγκαλίτσα και σκιουρίσια κουραδάκια

  Λευτέρης-Δικαίος Παπαδέας είπε...

  Καλή μου Β.Β., βάλε κάποιο φίλτρο στα σχόλια. Θα χάσουμε κάποιους που θέλουν να κάνουν το πιπή τους ή τα κακά τους εδώ, μα έχουμε ανάγκη την ανοησία και την ασχήμια τους;
  Σου εύχομαι καλή Ανάσταση! (Ανάτασιν ζώντων και ζωήν του παρόντος αιώνος)

  Πορτιάτης είπε...

  Γεια σου ΒΒ!
  "Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία."
  Το λέει καθαρά το 1ο άρθρο του (αστικού) συντάγματος, γι'αυτό και προσπαθούν χρόνια τώρα να το αναθεωρήσουν!
  Και όταν ο λαός παλεύει για τα αυτονόητα (που στην ουσία περιγράφονται ένα-ένα στα βασικά άρθρα) οι βιαστές του μιλούν για... ανατροπή του συντάγματος!
  Επιβαλλόμενη λοιπόν (και εκ του συντάγματος) η ανατροπή τους!


  Όσον αφορά τους διάφορους μαλάκες (προφανέστατα μικρής ηλικίας προβοκάτορες) που, χωρίς να γνωρίζουν πρόσωπα, ηλικίες, καταστάσεις γράφουν την κάθε ασυναρτησία, κλείσε το "Ανώνυμος" από τη διαχείριση των σχολίων. Όποιος έχει κότσια ας γράφει επώνυμα τις παπαριές του.

  λυγερη είπε...

  Φιλενάδα μου Εσύ !!!! Χαράς το μέταλλο της αντοχής σου!!!!!και την ελαστικότητα της ανοχής σου. .

  Μου άρεσε πάρα πολύ η επεξεργασία κάποιων άρθρων του Ελληνικού Συντάγματος εκ μέρος σου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ερμηνεία τους δεν εξαρτάται από την υποκειμενική άποψη του αναγνώστη και κάποιες έννοιες δεν είναι αμφιλεγόμενες π.χ.
  Η Ακροτελεύτια διάταξη ,Άρθρο 120 όπου η τήρηση του Συντάγματος από την μια ε π α φ ι ε τ α ι στον πατριωτισμό των Ελλήνων
  α.- Τι πάει να πει επαφίεται?? Δεν είναι ο Εθνικός καταστατικός χάρτης βάσει του οποίου πρέπει να λειτουργεί το Ελληνικό κράτος ;

  β.- Με δεδομένο ότι ακόμη και ο πατρωτισμός είναι έννοια υποκειμενική και εξαρτάται ο καθένας πως τον εννοεί ,ποιος νομιμοποιείται να εναντιώνεται
  με «κάθε μέσο» σε όποιον, πάντα κατά την δική άποψη , επιχειρεί να το καταλύσει ;;Και ποιος είναι αυτός ο αλάνθαστος ή αυτόκλητος περισσότερος από άλλους πατριώτης που διαλέγει το όποιο μέσον εναντίωσης ? Και είναι πάντα αγνά τα κινητρά του ή εμπεριέχουν άλλες ,π.χ. κομματικές σκοπιμότητες ?

  Αχ κοπέλα μου μη με βάζεις στο τρυπάκι της αμφισβήτησης γιατί η σκέψη θολώνει .

  Ας ευχηθούμε Φως ,περισσότερο Φως , Ν’ αναστήσει στην ψυχή μας την φλόγα της πραγματικής Αγάπης για την Πατρίδα μας ,που αποκλείει βία, μίσος και αλληλοσπαραγμό.
  Απ’ την καρδιά μου σου εύχομαι Υγεία, Χαρούμενη Πασχαλιά και «Ανάσταση» επί παντός.
  Φιλιά πολλά με εκτίμηση και θαυμασμό πάντα

  blackbedlam είπε...

  Τritonα καλή Ανάσταση και σε σένα και σε όλους μας.

  blackbedlam είπε...

  Γλαρένια,τό Σύνταγμα καθώς και οι νόμοι, εκτός από το γράμμα τους,έχουν και το πνεύμα τους.
  Έτσι γίνονται εργαλεία στα χέρια της εκάστοτε εξουσίας για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της τάξης,στην οποία ανήκουν αυτοί που την ασκούν και την οποία υπηρετούν.
  Και σε σένα καλή μου καλή Ανάσταση.

  blackbedlam είπε...

  Λευτέρη τις ευχές μου και σε σένα από καρδιάς .

  blackbedlam είπε...

  Καλησπέρα σου Πορτιάτη και όχι μόνον θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία αλλά και όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό,υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους....
  Τίποτε δεν σέβονται προκειμένου να υπερασπίσουν τα συμφέροντα τους.
  Καλή Ανάσταση,και πρόσεχε την χοληστερίνη σου.
  ΥΓ: Άντε βρε και ένα ποτηράκι στην υγειά μας μωρέ.

  blackbedlam είπε...

  Γεια σου πατριώτισσα.
  Γι΄αυτό μιλούν για το πνεύμα του νόμου και για το γράμμα του νόμου.
  Αυτοί που το "εφαρμόζουν" άλλοτε επικαλούνται το γράμμα του νόμου και άλλοτε το πνεύμα του νόμου,κατά βολή και κατά βούληση.
  Τους νόμους και τα συντάγματα τα συντάσσουν οι εξουσίες όταν η εξουσία αυτή εκπροσωπεί την μειοψηφία τα συμφέροντα της μειοψηφίας του κεφαλαίου πάει να πει,τότε οι νόμοι τους έχουν γίνει για να τους στηρίξουν για να δώσουν δύναμη στην δική τους εξουσία .
  Ακόμη όμως και σε αυτούς τους νόμους αναπόφευκτα και επειδή έχουν όλη την δυνατότητα να τα ερμηνεύουν κατά βούληση μπαίνουν και άρθρα που μπορεί η εργατική τάξη να τα επικαλεσθεί να πατήσει πάνω σε αυτά και να αποδείξει ότι ακόμη και τους ίδιους τους δικούς τους νόμους όταν παραστεί ανάγκη δεν διστάζουν να τους καταστρατηγήσουν.
  Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που επικαλούμαι τους δικούς τους νόμους.
  Για μένα φιλενάδα νόμος είναι το δίκιο της τάξης μου της εργατικής τάξης.Και αυτό γιατί είμαστε ποιο πολλοί γιατί εμείς παράγουμε τον πλούτο,γιατί είμαστε εμείς που μια φούχτα κεφαλαιοκράτες απομυζά τους κόπους μας εκμεταλλεύεται την υπεραξία μας,παίζει με την αξιοπρέπειά μας παίζει με την ζωή μας και την ζωή των παιδιών μας.
  Καλή σου Ανάσταση να είσαι καλά και συ και οι αγαπημένοι σου.

  Stelios είπε...

  Σχεδόν πενήντα χρόνια
  βάσανα και διωγμοί
  τώρα στη μαύρη αρρώστια
  ανάξια πλερωμή.
  Το δίκιο του αγώνα
  πολλά σου στέρησε
  μα η ζωή λεχώνα
  ελπίδες γέννησε.

  Ποτέ δε λες η μοίρα
  πως σε αδίκησε
  μα μόνο η Ιστορία
  αλλιώς σου μίλησε.
  Σκυφτός στα καφενεία
  στους δρόμους σκεφτικός
  μα χθες μες στην πορεία
  περνούσες γελαστός.

  Καλές Γιορτές και καλή ανάσταση!

  blackbedlam είπε...

  Stelios
  Ίσως ένα ευχαριστώ, δεν εκφράζει τα συναισθήματά μου για τους στίχους αυτούς,αλλά τίποτ΄άλλο καλύτερο δεν βρήσκω.
  Σ΄ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ είπε...

  Σε χαίρομαι για το αγωνιστικό σου πνευμα. Να είσαι δε βέβαιη πως δεν είναι τα πραγματα όπως νομίζουν ότι είναι. Νομίζουν απλώς. Αλλά θα ξυπνήσουν κάποτε από το όνειρο στο οποίο έχουν βυθιστεί και τότε θα καταλάβουν.....

  Πορτιάτης είπε...

  Καλή (επ)ανάσταση!
  Με υγεία και αγωνιστική διάθεση!

  δήμητρα♥♥♥q είπε...

  Αν λειτουργούσε κάτι σωστά σε αυτή τη χώρα, έτσι θα ήμασταν?????
  Κατά τα καλά και συμφέροντα....

  Καλή (επ)νά(σ)ταση γλυκό μου τρελοκομείο!
  Υγεία κι ευτυχία για σένα και την οικογένειά σου.

  melv@ki

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...